عکس روز
پوستر1
 

 

همایش پترولوژی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

آذر ماه 1389

 

کد

نویسنده

عنوان مقاله

نتیجه داوری

235

جوانمردي، مژگان

بررسي فراواني عناصر و کانی های صنعتي موجود در متابازالت های ائوسن کمال آباد واقع در شمال شرق کوهپايه (استان اصفهان)

پوستر

236

جوانمردي، مژگان

منشا سيال موثر بر بازالت هاي ائوسن کمال آباد واقع در شمال شرق کوهپايه (استان اصفهان)

پوستر

237

نوری، فاطمه

بررسي ويژگي هاي ميكروسكوپي و ارتباط  دگرشكلي كاني ها در گارنت شيست هاي منطقه دگرگوني شاندرمن (گيلان)

سخنرانی

238

نوری، فاطمه

مطالعه سنگ هاي دگرگوني مجموعه ماسال- شاندرمن

پوستر

239

حسن داداشي آراني

وپترولوژي آهكهاي تراورتن روستای طرق ( نطنز )

پوستر

240

مريم اهنکوب

کاني شناسي سنگهاي ماگمائي سازند هاي تبخيري در جنوب شهرکرد(دره بيد)

پوستر

241

مريم اهنکوب

کانی شناسی سنگهاي دگرگوني حرارت متوسط/ فشار پايين قهرود(کاشان)

پوستر

242

اسلامیت، فواد

شواهد اختلاط ماگمایی در توده ساب ولکانیک بدبخت کوه، جنوب غرب رفسنجان

عدم پذیرش

243

زهره حسین میرزایی

ویژگی های پترولوژیکی و کانی شناسی سنگ های ریولیتی و توف ریولیتی شمال شرق باتلاق گاوخونی

پوستر

244

زهرا حسین میرزایی

بررسي ژنز بلورهای گارنت در ميگماتيت­هاي منطقه همدان

پوستر

245

گوانجی، نگار

تغییرات مقادیر قابلیت مغناطیسی در گروه­های سنگی سازندة تودة گرانیتوئیدی ظفرقند

پوستر

246

صالحی ، محمد

بررسی سنگ شناسی دیاباز ها، تعیین محل دیاباز آهن دارگرموک در زون سنندج سیرجان ونتایج دور سنجی مربوط به اندیس آهن  گرموک سمیرم 

پوستر

247

کبیری، سمانه

استفاده از جعبه ی پلات آلتراسیون در بررسی ماهیت و شدت دگرسانی در سنگهای ولکانیک و ولکانی کلاست دگرسان منطقه ی قمصر

عدم پذیرش

248

کبیری، سمانه

بررسی تغییرات جرمی در پهنه های ولکانیک ـ ولکانی کلاست دگرسان منطقه ی قمصر

پوستر

249

کبیری، سمانه

تعیین دمای دگرسانی در پهنه های ولکانیک و ولکانی کلاست دگرسان منطقه ی قمصر با استفاده از شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی کانی های هیدروترمال

پوستر

250

استبرق نیا بابکی، فاطمه

پتروژنز سنگ های پرکام- سرا وکدر(دهج) در زیر زون آبدر- دهج و کانه زایی مس در منطقه

سخنرانی

251

محمد ابراهیم فاضل ولی پور

بررسی پترولوژیکی توده  گرانیتودیدی ازغند(کاشمر)وجایگاه تکتونیکی آن

پوستر

252

ريحاني، مريم

مطالعه سنگ شناسی کانسار آهن سورک یزد

پوستر

253

سپهوند، محسن

بررسی چگونگی کانی سازی تالک باتوجه به شواهد حاصل از مطالعات مقاطع نازک و بررسي هاي پترولوژي منطقه دالايون استان لرستان

پوستر

254

شاهوران ، سیمین

کانی شناسی و ژئوشیمی لاتریت های نیکل دار کوپان ، جنوب بوانات ، استان فارس

اصل مقاله ارسال شود

255

طاهرزاده ، لیدا

بارزسازی و تفکیک مرمرها و اسکارن های تنگ حنای نیریز بر اساس داده های دور سنجی

پوستر

256

عاطفه سن سلیمانی

شناسائی آلتراسیون های حاوی کانی های رسی و اکسید های آهن در رابطه با کانی سازی مس و طلا با استفاده از داده های ماهواره ایETM+ در ورقه 1:100000 سلفچگان- خورهه

پوستر

257

قریشوندی، حمید

پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ­های آتشفشانی ائوسن شرق سمنان با نگرشی بر امکان وجود پوزولان

پوستر

258

قریشوندی، حمید

ژئوشیمی، پتروگرافی و پتروژنز سنگ­های آتشفشانی ائوسن منطقه جام (سمنان)

سخنرانی

259

مهوری، رضوان

تغييرات جرم طی دگرسانی واحدهای ولکانيکی- رسوبی به کانسار بنتونيت

سخنرانی

260

نعمتی, رقیه

مطالعه سنگ های متاسوماتیسمی سازند هرمز درگنبدهای نمکی جنوب ایران( گچین، پل، کلات و هرمز)

سخنرانی

261

رئیسی، داوود

بررسی نقش تفریق بلورین در  روند تکامل ماگمای بازالتی گندم بریان کرمان

سخنرانی

262

محمد  فاضل ولی پور

بررسي آنكلاوهاي گرانيتوئيد مشهد

سخنرانی

263

محمودرضا کهرازهی

بررسی پتروژنز سنگهای آذرین در منطقه خارستان مرکزی (غرب تفتان )با استفاده از عناصر اصلی

عدم پذیرش

264

مسعود کیانی

پتروتوریسم افیولیت محورالشتر کرمانشاه

عدم پذیرش

265

رئیسی، داوود

تخمین زمان رشد و سرعت هسته بندی میکرولیت های پلاژیوکلاز در بازالت گندم بریان کرمان

پوستر

266

خاکی، خاطره

روند تحول ماگما در سنگهای آذرين منطقه رچ (جنوب غرب بیرجند)

سخنرانی

267

مختارزاده محمدی، بهمن

بررسی نتایج داده های ژئوشیمیایی برروی نمونه های به دست آمده از کانسار پلی متال مسکنی در منطقه انارک

پوستر

268

رویا چوپانیان

کانی شناسی وپتروگرافی سنگ های دگرگونی منطقه شمال شرق گلپایگان

پوستر

269

محمد فاضل ولی پور

پدیده اسفرولیتی شدن سنگ های ریولیتی و ریوداسیتی شمال گناباد

پوستر

270

جوادی، فاطمه

سنگ نگاری و کانی شناسی اسکارن های آهن دار غرب نابر(شمال غرب كاشان)

پوستر

271

يوسفي ناغاني، زينب

مطالعات سنگ شناسی، کانی شناسی و دگرسانی  در کانسار طلای دره اشکی(موته گلپایگان)

پوستر

272

افضلی بروجنی، مینا

مطالعه سیالات درگیر در کانسار مس در ناحیه جنوب شرق اردستان(ظفرقند)

پوستر

273

خواجه، عافیه

نقش اختلاط در تشکيل ماگماي سازنده سنگ هاي ولکانيکي شمال شرق خوسف

پوستر

274

مختاری اصل ،سمیرا

بررسی خصوصیات زمین شناسی و پتروگرافی آندالوزیت های منطقه ازنا،لرستان

پوستر

275

علیرضا اسلامی

بررسی رودينگيت هاي ملانژ افيوليتی نائين (استان اصفهان)

پوستر

276

رضوان مهوری

بررسی کانی شناسی و ایزوتوپ ها ی پایدار هیدروژن واکسیژن...

پوستر

277

سولماز عباسی

سنگ نگاری توده های نفوذی غنی از آهن در شرق نابر

پوستر

278

حسین فاتحی

روند تحول ماگما در توالی های آتشفشانی جنوب بردسیر

پوستر

279

حسین فاتحی

بررسی محیط رسوبگذاری و شرایط تشکیل واحدهای گدازه ای مواد آذر آواری و ...

سخنرانی

280

حسن مصدق زاده

بررسی تخلخل در تراورتن های شمال روستای ورتون

پوستر

281

حسن مصدق زاده

فعالیت های زیستی در تراورتن های شمال روستای ورتون

سخنرانی

282

حسین فاتحی

مکانیزم فرآیند ایدنگزیتی شدن الیوین در گدازه های آندزیت بازالتی جنوب بردسیر

پوستر

283

به آفرین شجاعی

ویژگیهای پترولوژیکی برونبوم های دیوریتی در توده نفوذی گرانیتوئیدی وش (جنوب شرق کاشان)

سخنرانی

284

مسعود کیانی

پتروگرافی آزبست های نوع کریزوتیل در سرپانتینیت های هفت چشمه (شمال غرب لرستان)

پوستر

285

هستی آردم

بررسی متابازیتهای کمپلکس الیگودرز   ازنا

پوستر

286

زهره حسین میرزایی

پیشنهاد یک مدل منشایی جدید برای تشکیل سنگ های ریولیتی غرب عقدا

عدم پذیرش

287

ابوالقاسم معصومی

بررسي ژئو شيمي سنگ هاي الترامافيك مشهد (آب و برق تا خلج )و بررسي سرپانتيني شدن آنها

پوستر

288

نسیم کرمانی

ویژگی های پترولوژیکی و کانی شناسی سنگ های میزبان ذخایر سرب و روی با سن کرتاسه تحتانی در منطقه کهرویه(شهرضا)

سخنرانی

289

نسیم کرمانی

تعیین حداقل حرارت محلولهای تشکیل دهنده کانسار سرب و روی کهرویه(جنوب غرب شهرضا)

پوستر

290

 ایمان ایوبی

بررسی مینرالوگرافی وژئوترمومتری کانسار مس مسگران بیرجند

سخنرانی

291

مریم صادقی

پتروگرافی ، مینرالوگرافی و ژئوشیمی کانسنگ های کرومیتی و سنگهای در بر گیرنده درافیولیت  شمال نایین

پوستر

292

صدیقه احسانی

بررسي پتروگرافي وژئوشيمي زون هاي تداخلي مناطق شانوره كنگره

(غرب،جنوب غربي قروه)

پوستر

293

صالحی 1، محمد

بررسی سنگ شناسی و مینرالوگرافی اندیس آهن  گرموک سمیرم

پوستر

294

رخشنده رادمهر

پتروگرافی و مينرالوگرافي طلا وعناصر پلي متال همراه در منطقه ورچه(جنوب شرق اراك) 

 

پوستر

295

مختاري، افشين1

مطالعه آلتراسيون‌هاي هيدروترمال در منطقه مارسار(شمال شرق اصفهان) و نقش آنها در كانه‌زائي غيرفلزي

پوستر

296

فریدونی معصومه

تعیین محیط تکتونو ماگمایی آمفیبولیتهای جندق (شمال شرق استان اصفهان)

پوستر

297

فریدونی معصومه

تعیین ماهیت ژئوشیمیایی و پتروگرافی آمفیبولیت های شرق جندق(شمال شرق اصفهان)

عدم پذیرش

298

مرضيه مهرانفر

ويژگي هاي ژئوشيميايي نفوذي گرانيتوئيدی همزمان با برخورد در جنوب تيران ، غرب اصفهان  

 

پوستر

299

فرخ پي، هادي

پترولوژي اقتصادي توده نفوذي ورَندان قَزاآن: بررسي ذخاير فلزي

پوستر

300

امين پناهي

مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی  سنگ هاي ولكانيكي منطقه كان سرخ(جنوب غرب  اليگودرز- استان لرستان)

سخنرانی

301

الهام مختاری پور

بررسي ويژگيهاي کاني شناسي و پتروگرافي کانسار باريت فرسش-جنوب  شرق اليگودرز

 

پوستر

302

الهام مختاری پور

نحوه زايش سيالات كانه ساز در کانسار باريت فرسش (شمال شرق لرستان)

 

پوستر

303

رویا بلیوند

چينه نگاري سنگي نهشته هاي بخشC  سازند قم در ناحيه دو چاه (شمال غرب قم)

پوستر

304

فاطمه محمدی

دگرساني هاي گرمابي وكاني زايي طلا در افيوليت نائين،(شمال كوه زرد ،شرق اصفهان).

سخنرانی

305

معصومه هوشمند

پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی مافیک در شمال زفره، شمال شرق اصفهان

پوستر

306

آرزو صادقی

توده نفوذی دورجین، بخشی از ماگماتیسم میوسن در ایران مرکزی، جنوب غرب اردستان (اصفهان)

عدم پذیرش

307

الهام گودرزی

پترولوژی تراورتن های کوه تخت سرخ اردستان (شمال شرق اصفهان)

پوستر

308

فاضل ولي پور محمد ابراهيم

ژئوتوریسم منطقه مشهد

 

پوستر

309

حسینی دینانی، هنگامه1

مطالعات پتروگرافی، مینرالوگرافی و دگرسانی  در اندیس مس کالچویه(جنوب غرب نائین)

 

پوستر

310

زهرا نصراصفهانی

پتروژنز بقاياي  سنگ هاي آتشفشاني پوسته اقيانوسي نئوتتيس در غرب اصفهان

 

پوستر

311

خادمی پارسا، مهناز

پتروگرافی سنگ­های آتشفشانی جنوب بلده با نگرشی بر قابلیت کاربرد پوزولان

 

پوستر

312

صادقي آرزو

خصوصيات كاني شناسي و ژئوشيميايي توده نفوذي دورجين (جنوب غرب اردستان)

 

پوستر

313

امین اله کمالی

ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی جنوب شرق میانه (شمال غرب ایران)

 

پوستر

314

متقيان، حميد1

تعيين ژئوشيمي، سري ماگمايي و موقعيت تکتونيکي واحدهاي سنگي حد فاصل مياندشت و عباس آباد (شرق شاهرود)

پوستر

315

هادي خورسند اکبر زاده1

بررسي  پتروگرافي و جايگاه تكتونيكي سنگهاي آتشفشاني و نيمه عميق آق قلعه و خرق)جنوب غرب قوچان(

پوستر

316

 

 

 

317

بهمن پور، فرزانه

سنگ شناسی و مطالعه کانیهای فلزی در توده گرانیتوئیدی آستانه(جنوب غرب اراک)

پوستر

318

نسیم مرادی زاده

شناسایی پهنه دگرسانی با استفاده از سنجش از دور با نگرشی ويژه بر اکتشاف کانسارهای پلی متالیک دره ابیانه (کاشان)

پوستر

319

نفيسه تميزی

کانی شناسی، خصوصييات و کاربردهای پرليت های شمال غرب نائين

پوستر

320

نسیم مرادی زاده

کاربرد داده های ژئوشیمیایی و پترولوژی در پی جویی و اکتشاف کانسارهای طلا، نقره، آنتیموان و آرسنیک در منطقه شمال برزرود (کاشان)

سخنرانی

321

همايون صفایی

تفكيك واحدهاي ليتولوژي و پهنه های برشی مجموعه دگرگونی شمال گلپایگان با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ای

پوستر

322

زهرا عبدالخانی بختیاری

چینه نگاری سنگی نهشته های کرتاسه زیرین در ناحیه گردنه زینل خوراسگان، شرق خوراسگان

پوستر

323

زهره عسگری

پتروگرافی تراورتن های چاه سفید همت آباد(چاهریسه)

پوستر

 دبیر خانه همایش

7/9/1389

 

۱۳۹۷ بيست و هشتم تير
آب و هوا
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime
Powered by DorsaPortal