عکس روز
پوستر1

از علاقمندان به ارائه مقاله، درخواست می شود فشرده مقاله در حداکثر 8صفحه خود شامل چکیده فارسی و انگلیسی، کلید واژه،مقدمه، روش انجام کار، بحث، نتیجه گیری و مراجع به روش استناد دهی اسم-سال(روش هاروارد) مطابق دستورالعمل  تهیه و از طریق پست الکترونیکی  4th-eco-geology@khuisf.ac.ir وnasr@khuisf.ac.ir  ارسال و یک نسخه چاپ شده آن را نیز به همراه CD مربوطه حداکثر تا تاریخ تعیین شده به دبیرخانه همایش ارسال فرمایید(این زمان غیرقابل تمدید است). فشرده مقاله باید محتوای پژوهشی داشته و حاوی یافته های پژوهشی در زمین شنای اقتصادي یا پترولوژی باشد. هر فرد می تواند حداکثر با3مقاله بعنوان عهده دار مکاتبات در این همایش شرکت کند.

نحوه نگارش مقاله

مشخصات عمومی مقاله:

الف- نوع نرم افزار:Word XP- 2003

ب- تعداد صفحه ها حداکثر8 صفحه (A4 حاشیه راست و چپ متنcm 2،بالا 6/2وکفcm7/2متن و فاصله سطرها 5/.-7/. سانتی متر همچنین اندازه صفحه5/16عرض و5/24طول cm ،heater, footer 25/1 cm.

عنوان مقاله فارسی (تیتر ،با قلم 14پررنگ( Times new roman Bold) )

نام‌خانوادگی، نام1 - نام‌خانوادگی، نام 2   (زر 10 پررنک (Bold))لاتین(تایمز سیاه پررنگ13)

1 نام دانشگاه یا مؤسسه و ایمیل ارائه دهنده مقاله زر سیاه 10 ایتالیک)

2  نام دانشگاه یا مؤسسه (زر 10 ایتالیک )

مسئول مکاتبات باعلامت * مشخص گردد.

چکیده (زر 14 پررنگ(Times new roman Bold))

متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده  متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده  متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده  متن (زر سیاه 10 ایتالیک )

عنوان متن اصلی (زر سیاه 14 پررنگ(Times new roman Bold))

متن اصلی متن اصلی متن اصلی متن اصلی متن اصلی متن اصلی متن اصلی متن اصلی متن اصلی متن اصلی متن اصلی متن اصلی متن اصلی متن اصلی متن اصلی متن اصلی متن اصلی متن اصلی (زر سیاه 12)

فرمت و اندازه ها

فرمول ها و روابط ریاضی با Times New Roman ( قلم 11 ) باشند.

زیر نویس شکل ها(زر سیاه پررنگ 10)

مراجع فارسی(زر سیاه پررنگ 11)

مراجع لاتین(تایمز سیاه پررنگ 10)

ثبت نام و تسهیلات

الف) برای ارائه کنندگان مقالات برای هر مقاله مبلغ 1۰۰۰۰۰ ریال هزینه داوری مقاله در همایش  همراه با ارسال مقاله می باشد و مشخصات حواله همراه با فشرده مقاله e-mail ارسال شود. تذکر مهم در صورت عدم قبول مقاله قابل برگشت نیست. شرکت در همایش جهت ارائه مقاله برای دانشجویان مبلغ 400000 ریال هزینه ثبت نام و برای سایر شرکت کنندگان600000 ریال است.

تذکر) برای کلیه اعضای هیات علمی و دانشجویان  شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و دانشگاه های حامی  همایش  ثبت نام رایگان می باشد.

ب) امکان تامین  اسکان در صورت نیاز تنها برای ارائه دهندگان مقاله(سخنرانی و پوستر) و اعضای هیات علمی دانشگاه های حامی  همایش  میسر می باشد.

تذکر) 1-داشتن معرفی نامه برای کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های حامی  همایش  الزامی  می باشد.

2-امکان اسکان همراهان میسر نمی باشد.

3-نحوه وواریز هزینه ها در http://4th-eco-geology.blogsky.com شرح داده شده است.

ج) حضور و شرکت در جلسات برای کلیه علاقمندان بلامانع می باشد. مبلغ 500000 ریال هزینه ثبت نام  جهت پذیرایی،ناهار ، کتاب و CD مجموعه مقالات و سایر موارد بجز اسکان می باشد که باید واریز گردد.

تذکر) کلیه مکاتبات با پست الکترونیک 4th-eco-geology@khuisf.ac.ir وnasr@khuisf.ac.ir   انجام خواهد شد.

 

۱۳۹۷ بيست و هشتم تير
آب و هوا
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime
Powered by DorsaPortal